Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE NOVASIT BM Zaprawa ogniochronna

Uniwersalna zaprawa ogniochronna dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania

Wysokiej jakości zaprawa ogniochronna dla przejść instalacyjnych przez ściany masywne i stropy.

Właściwości ogniochronne

Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej do czterech godzin.
EI 120 – EI 240

Aprobaty techniczne

Sprawdzone i dopuszczone do stosowania zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, jak np.: EN 13501-2, ETA-16/0132 inne normy na życzenie

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów, wiązki kablowe i konstrukcje kablowe oraz rury palne i niepalne.

Cechy

Ogniochronny, jednoskładnikowy system odporny na starzenie. Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz przez wykwalifikowanych specjalistów.


Powrót do głównego menu