Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammotect OSI


Zastosowania

System instalacyjnego przejścia mieszanego składający się z płyt z wełny mineralnej oraz powłoki ablacyjnej, do jednostronnego montażu w szybach, lekkich ścianach działowych, ścianach masywnych oraz stropach, przeznaczony do wszelkiego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych, rur elektroinstalacyjnych, rur palnych / niepalnych oraz innych przewodów.
Klasa odporności ogniowej maks. EI 120 wg EN 13501-2 zgodnie z ETA-14/0418.

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej EI 120 według EN 13501-2

Aprobata techniczna

Europejska ocena techniczna ETA-14/0418

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne (z wyjątkiem tzw. falowodów) oraz światłowody Ø ≤ 80 mm, zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami o Ø ≤ 21 mm oraz rury elektroinstalacyjne o Ø ≤ 32 mm pojedyncze lub w zespołach Ø ≤ 100 mm z kablami lub bez. Palne rury z PVC-U lub PVC-C Ø ≤ 110 mm oraz rury metalowe ze stali, stali nierdzewnej, żeliwa lub miedzi, jak również rury w izolacjami z kauczuku syntetycznego.

Cechy

Ogniochronny, dymoszczelny i nieskomplikowany system, odporny na wilgoć.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej. Przed montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie ościeży otworów w sposób zgodny z aprobatą i instrukcją montażu.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja jedynie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

 

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammotect OSI ETA-14/0418
PYRO-SAFE Flammotect OSI DW-01155
PYRO-SAFE Flammotect OSI Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta techniczna FLAMMOTECT-A Farba
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta techniczna DG-CR 1.5
PYRO-SAFE Flammotect OSI Karta techniczna DG-CR BS

svt Flammotect OSI
Powrót do głównego menu