Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy

Uniwersalny system przejść instalacyjnych z wełny mineralnej oraz oraz powłok o właściwościach endotermicznych dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania

Wysokiej jakości uniwersalny system przejść instalacyjnych kabli i/lub rur (palnych i niepalnych) przez lekkie ściany działowe oraz ściany masywne (≥ 10 cm) i stropy (≥ 12,5cm).

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej systemu EI 60

Aprobata techniczna

Badane ogniowo zgodnie z EN 1366-3:2009 i dopuszczczone do stosowania w Polsce i innych krajach europejskich.
Aprobata Techniczna AT-15-9367/2014

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów oraz światłowody Ø ≤ 80 mm, zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami Ø ≤ 21 mm. Rury palne z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 160 mm, rury metalowe Ø ≤ 219,1 mm w izolacji z wełny mineralnej, rury metalowe Ø ≤ 170 mm w izolacji Armaflex Protect. Instalacja klimatyzacji typu ”Klimasplit”, rurki dla kabli światłowodowych „speed pipe” oraz instalacja solarna typu „NanoSUN²”.

Cechy

Nie dopuszcza do przeniesienia się ognia i dymu pomiędzy strefami pożarowymi, zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz obiektów, skuteczny po długoterminowej eksploatacji.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i przewodów, rur oraz pozostałych instalacji powinno być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną z zachowaniem przepisów elektrycznych i przeciwpożarowych.

O czym trzeba pamiętać

Montaż przejść instalacyjnych powinien być realizowany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy ETA-14/0418
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy DWU-01155
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Farba
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta techniczna DG-CR 1.5
PYRO-SAFE Flammotect Jednowarstwowy Karta techniczna DG-CR BS

Powrót do głównego menu