Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammotect EI 240

Przejście instalacyjne kabli i wszelkiego rodzaju przewodów wykonane z płyt z wełny mineralnej oraz farby o działaniu endotermicznym i pęczniejącego bandaża ogniochronnego.

Zastosowania

Wysokiej jakości przejście instalacyjne kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi przez masywne ściany i stropy.

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej systemu EI 240

Aprobaty Techniczne

Badane ogniowo zgodnie z EN 1366-3:2009 i dopuszczczone do stosowania w Polsce i innych krajach europejskich.

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody oraz nośne konstrukcje kablowe.

Cechy

Nie dopuszcza do przeniesienia się ognia i dymu pomiędzy strefami pożarowymi, zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz obiektów, skuteczny po długoterminowej eksploatacji.

O czym trzeba pamiętać

Montaż przejść instalacyjnych powinien być realizowany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.

Zabezpieczenia istniejących instalacji

Wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i przewodów powinno być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną z zachowaniem przepisów elektrycznych i przeciwpożarowych.


Powrót do głównego menu