Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammotect - Dwuwarstwowy

Uniwersalny system przegród z wełny mineralnej oraz powłok o właściwościach endotermicznych dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.
Klasy odporności ogniowej EI 120 EN 13501-2 ETA-13/0903

Zastosowania

Uniwersalny system przegród dla przejść kablowych i/lub rurowych (palnych i/lub niepalnych) przez ściany nośne i lekkie ściany działowe (≥ 10 cm) oraz stropy (≥ 15 cm).

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej EI 120 według EN 13501-2

Aprobata techniczna

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
Europejska ocena techniczna ETA-13/0903

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne (z wyjątkiem tzw. falowodów) oraz światłowody Ø ≤ 80 mm, zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami o Ø ≤ 21 mm oraz rury elektroinstalacyjne o Ø ≤ 32 mm pojedyncze lub w zespołach Ø ≤ 107 mm z kablami lub bez oraz podwójne rury do systemów solarnych „NanoSUN²“. Palne rury z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 160 mm oraz rury metalowe ze stali, stali szlachetnej, żeliwa lub miedzi, jak również rury w izolacjami z kauczuku syntetycznego.

Cechy

Ogniochronny, dymoszczelny i nieskomplikowany system, odporny na wilgoć.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej. Przed montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie ościeży otworów w sposób zgodny z aprobatą.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja jedynie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy ETA-14/0418
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy DWU-01155
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Farba
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta techniczna DG-CR 1.5
PYRO-SAFE Flammotect Dwuwarstwowy Karta techniczna DG-CR BS

Powrót do głównego menu