Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy EI 240

Przejście instalacyjne wykonane z płyt wełny mineralnej oraz materiału o działaniu endotermicznym do uszczelniania przejść instalacyjnych wszystkich rodzajów kabli i przewodów oraz rur niepalnych.

Zastosowania

Wysokiej jakości przejście instalacyjne kabli wraz z ich konstrukcjami nośnymi przez ściany masywne i stropy oraz rur niepalnych przez ściany masywne.

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej systemu EI 240

Aprobaty Techniczne

Badane ogniowo zgodnie z EN 1366-3:2009 i dopuszczczone do stosowania w Polsce i innych krajach europejskich.

Chronione typy materiałów

  • Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody do Ø ≤ 80 mm
  • Wiązki kablowe do Ø ≤ 100 mm z kablami do Ø ≤ 21 mm
  • Konstrukcje nośne kabli
  • Rury niepalne ze stali, stali nierdzewnej lub żeliwa do Ø ≤ 323,9 mm

Cechy

Nie dopuszcza do przeniesienia się ognia i dymu pomiędzy strefami pożarowymi, zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz obiektów, skuteczny po długoterminowej eksploatacji.

O czym trzeba pamiętać

Montaż przejść instalacyjnych powinien być realizowany wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników.

Zabezpieczenia istniejących instalacji

Wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i przewodów powinno być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną z zachowaniem przepisów elektrycznych i przeciwpożarowych.

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy ETA-14/0418
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy DW-01155
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Farba
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE Flammotect Czterowarstwowy Karta techniczna DG-CR 1.5

Komponenty systemu

Powrót do głównego menu