Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST DWUWARSTWOWY

Uniwersalny system przegród z płyt z włókien mineralnych oraz powłoki pęczniejącej pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również dla rur palnych i niepalnych.

Zastosowania

Wysokiej jakości system przegród dla przejść instalacyjnych przez ściany masywne, lekkie ściany działowe i stropy.

Właściwości ogniochronne

Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej do dwóch godzin.

Aprobaty techniczne

Sprawdzone i dopuszczone do stosowania zgodnie z normami krajowymi i międzynarodowymi, jak np.: DIN 4102, EN 1366 i BS 476
inne normy na życzenie

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody, zespoły kablowe i konstrukcje kablowe oraz rury palne i niepalne.

Cechy

Ogniochronny, dymoszczelny i nieskomplikowany system, odporny na wilgoć z potwierdzeniem skuteczności do lat 30.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

Wymagania dla otworów przejść przed momtażem

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych. Możliwy również montaż w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej. Przed montażem w lekkich ścianach działowych o konstrukcji szkieletowej ewentualnie konieczne jest zabezpieczenie ościeży otworów w sposób zgodny z aprobatą.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy ETA-19/0228
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy DWU-01151
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Karta charakterystyki KS 1, KS 3
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Karta techniczna FLAMMOPLAST KS 1
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Karta techniczna FLAMMOPLAST KS 3
PYRO-SAFE Flammoplast Dwuwarstwowy Karta techniczna DG-CRF

Komponenty systemu

Powrót do głównego menu