Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy

 

Uniwersalny system przegród z płyt z włókien mineralnych oraz powłoki pęczniejącej pod wpływem temperatury, dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju.

Zastosowania

Wysokiej jakości system przegród dla przejść instalacyjnych przez ściany masywne i stropy.

Właściwości ogniochronne

Spełnia wymagania ochrony przeciwpożarowej do klasy odporności ogniowej EI 240.

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów, światłowody, zespoły kablowe i konstrukcje kablowe.

Cechy

Ogniochronny, dymoszczelny i nieskomplikowany system z potwierdzeniem skuteczności do 30 lat.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

Wymagania dla otworów przejść przed montażem

Brak w przypadku ścian i stropów masywnych.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy ETA-19/0228
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy DWU-01151
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy Karta charakterystyki KS1 KS 3
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy Karta techniczna FLAMMOPLAST KS 1
PYRO-SAFE Flammoplast Czterowarstwowy Karta techniczna FLAMMOPLAST KS 3

Komponenty systemu

 

 

Powrót do głównego menu