Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE ES

Łatwe w montażu przejście instalacyjne dla kabli, rur palnych i niepalnych oraz innych instalacji, składające się z wełny mineralnej oraz materiału o działaniu endotermicznym.

Zastosowanie

System przejść instalacyjnych kabli, wiązek kablowych, instalacji solarnych „NanoSUN²”, klimatyzacyjnych „Klimasplit” przez lekkie ściany działowe, ściany masywne i stropy.

Cechy

Trwały i skuteczny nie dopuszcza do przeniesienia się ognia i dymu pomiędzy strefami pożarowymi, zastosowanie w pomieszczeniach wewnętrznych i na zewnątrz obiektów, skuteczny w długoterminowej eksploatacji.

Klasa Odporności ogniowej stosowanych produktów

Klasa odporności ogniowej EI 30 – EI 90 zgodnie z EN 13501-2

Aprobaty techniczne

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
 
• ETA -14/0418 z dnia 04.12.2014

Chronione typy materiałów

Kable i przewody elektryczne wszystkich rodzajów i przekrojów oraz światłowody Ø ≤ 80 mm, zespoły przewodów Ø ≤ 100 mm z pojedynczymi przewodami Ø ≤ 21 mm. Rury palne z PVC-U lub PE-HD Ø ≤ 32 mm, Instalacja klimatyzacji typu ”Klimasplit”, rurki dla kabli światłowodowych „speed-pipe” oraz instalacja solarna typu „NanoSUN²”.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i przewodów, rur oraz pozostałych instalacji powinno być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną z zachowaniem przepisów elektrycznych i przeciwpożarowych.

O czym trzeba pamiętać

Wykonawstwo przejść instalacyjnych powinno być przygotowane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE ES ETA-14/0418
PYRO-SAFE ES DW-01155
PYRO-SAFE ES Instrukcja montażu
PYRO-SAFE ES Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE ES Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE ES Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE ES Karta techniczna DG-CR 1.5

Powrót do głównego menu