Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE® DG SC

Zastosowania

Przejście instalacyjne z pęczniejącej masy uszczelniającej przeznaczone do wszelkiego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych oraz do rur palnych i niepalnych.
Klasa odporności ogniowej maksymalnie do EI 120 zgodnie z EN 13501-2 według ETA-19/0704.

Właściwości ogniochronne

Klasa odporności ogniowej maksymalnie do EI 120 według EN 13501-2

Aprobata techniczna

Europejska ocena techniczna ETA-19/0704

Chronione typy materiałów

Cechy

Ogniochronny, nieskomplikowany system, odporny na wilgoć.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów w sposób zgodny z aprobatą techniczną jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja jedynie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE DG-SC ETA-19/0704
PYRO-SAFE DG-SC DW-01157100
PYRO-SAFE DG-SC Instrukcja montażu
PYRO-SAFE DG-SC Karta charakterystyki DG-SC

Komponenty systemu

Powrót do głównego menu