Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE CT

 

Prosty system przegród z zamknięciem przez kliknięcie dla istniejących przejść kablowych i elektroinstalacyjnych oraz dla nowo prowadzonych instalacji, składający się z 2 połówek rury PVC wyłożonych od wewnątrz materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR SK, 2 krążków gąbki z żywicy melaminowej oraz uszczelnienie materiałem o działaniu endotermicznym.

Zastosowania

System przejść instalacyjnych kabli przez lekkie ściany działowe, ściany masywne i stropy.

Cechy

Nieprzepuszczający ognia i dymu na bazie materiału grafitowego, który pęcznieje pod wpływem temperatury tworząc warstwę izolacyjną. Wyjątkowo łatwy w montażu.

Klasa odporności ogniowej stosowanych produktów

Klasa odporności ogniowej EI 30 - EI 120 zgodnie z EN 13501-2.

Aprobaty techniczne

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
 
• ETA -16/0016

Chronione typy materiałów

W zależności od wersji kabli i przewodów elektrycznych (z wyjątkiem tzw. falowodów) oraz światłowodów Ø ≤ 80 mm, zespoły kablowe Ø ≤ 107 mm o pojedynczych kablach Ø ≤ 21 mm oraz rury elektroinstalacyjne Ø ≤ 32 mm z ułożonymi kablami lub bez, oraz rury PVC-U (U/U) Ø ≤ 32 mm. Zajęte może być nawet 100% przekroju rury.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Zabezpieczenie już zainstalowanych kabli i przewodów jest możliwe w dowolnym czasie, z użyciem prostych narzędzi.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i instalacja zgodnie z aprobatą.

Do pobrania

PYRO-SAFE CT / CT ML ETA-16/0016
PYRO-SAFE CT / CT ML DW-0128
PYRO-SAFE CT Instrukcja montażu
PYRO-SAFE CT ML Instrukcja montażu
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta charakterystyki NOVASIT BM
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta techniczna NOVASIT BM

Systembild PYRO-SAFE CT Abschottungssystem mit Klickverschluss
Powrót do głównego menu