Przejścia instalacyjne

Przejścia instalacyjne

PYRO-SAFE CT ML

Łatwe w montażu przejście instalacyjne wraz z systemami podłóg podwyższonych do uszczelniania kabli i rur instalacyjnych, do prowadzenia kabli w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych składający się z połówki rury PVC wyłożonej od wewnątrz materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR SK, nakładki podłogowej , 2 połówek krążka gąbki z żywicy melaminowej oraz uszczelnienia materiałem o działaniu endotermicznym.

Zastosowanie

System przejść instalacyjnych kabli przez lekkie ściany działowe, ściany masywne i stropy.

Cechy

Trwały i skuteczny nie dopuszcza do przeniesienia się ognia i dymu na bazie materiału grafitowego, który pęcznieje pod wpływem temperatury tworząc warstwę izolacyjną. Wyjątkowo łatwy w montażu.

Klasa Odporności ogniowej stosowanych produktów

Klasa odporności ogniowej EI 30 - EI 120 zgodnie z EN 13501-2.

Aprobaty techniczne

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
 
• ETA -16/0016 z dnia 18.01.2016

Chronione typy materiałów

W zależności od wersji kabli i przewodów elektrycznych (zespoły kablowe Ø ≤ 50 mm o pojedynczych kablach Ø ≤ 21 mm oraz rury elektroinstalacyjne Ø ≤ 32 mm z ułożonymi kablami lub bez, oraz rury PVC-U (U/U) Ø ≤ 32 mm.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Wykonanie zabezpieczenia istniejących kabli i przewodów, rur oraz pozostałych instalacji powinno być wykonane zgodnie z Aprobatą Techniczną z zachowaniem przepisów elektrycznych i przeciwpożarowych. Zajęte może być nawet 100% przekroju rury.

O czym trzeba pamiętać

Wykonawstwo przejść instalacyjnych powinno być przygotowane wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów.

Do pobrania

PYRO-SAFE CT / CT ML ETA-16/0016
PYRO-SAFE CT / CT ML DW-0128
PYRO-SAFE CT Instrukcja montażu
PYRO-SAFE CT ML Instrukcja montażu
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta charakterystyki NOVASIT BM
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa
PYRO-SAFE CT / CT ML Karta techniczna NOVASIT BM

Powrót do głównego menu