Płyty osłonowe

Płyty osłonowe

Osłony stropów Sufity podwieszone / osłony przeciwpożarowe

 

Zastosowania

Przystosowanie stropów do wymaganej klasy odporności ogniowej realizuje się przez osłonięcie ich płytami ogniochronnymi lub z zastosowaniem sufitów podwieszonych. Grupa svt, uwzględniając wymagania przeciwpożarowe dla obiektów oferuje płyty osłonowe i sufity podwieszone różnych dostawców systemowych. Szczegółowe informacje podano w aprobatach technicznych producentów.

Klasy odporności ogniowej

Stropy oddzieleń pożarowych w zależności od wymagań budowlanych obiektów spełniają klasę odporności ogniowej od EI 30 do EI 90.


Powrót do głównego menu