Płyty osłonowe

Płyty osłonowe

Osłony ogniochronne kanałów wentylacyjnych

 

Zastosowania

W przypadku pożaru, instalacje wentylacyjne są źródłem wyjątkowego zagrożenia. Dlatego należy wykonać je w taki sposób, aby ogień i dym nie rozprzestrzeniały się na drogi ewakuacyjne oraz do sąsiednich stref pożarowych.
Jeżeli w strefie pożarowej w ścianach i  i stropach odzielenia pożarowego nie zastosowano dopuszczonych do stosowania klap przeciwpożarowych, dla przewodów wentylacyjnych obowiązuje zasada, że muszą one posiadać klasę odporności ogniowych ścian lub stropów co wiąże się z wykonaniem lub obudową  ich płytami  ogniochronnymi.

Klasy odporności ogniowej

Grupa svt oferuje różne systemy osłon dla kanałów wentylacyjnych różnych producentów posiadające klasyfikycję ogniową zgodnie z EN 13501-2


Powrót do głównego menu