Płyty osłonowe

Płyty osłonowe

Dźwigary i wsporniki stalowe

 

Zastosowania

Stal jest materiałem niepalnym, który jednak przy 500 °C (krytyczna temperatura stali) traci stabilność statyczną. Poprzez zastosowanie płyt ogniochronnych można opóźnić przenikanie ciepła, zapewniając zachowanie wytrzymałości elementów.
Dobór płyt ogniochronnych zależy od klasy odporności ogniowej, rodzaju profilu, współczynnika masywności U/A oraz krytycznej temperatury stali.
Im większa jest wartość U/A, tym szybciej nagrzewa się materiał.

* Wartość U/A to stosunek między obwodem dźwigara lub podpory stalowej narażonego na działanie ognia oraz nagrzewającym się przekrojem tego elementu.

Klasy odporności ogniowej

Płyty ogniochronne dla zabezpieczenia kostrukcji stalowych muszą spełniać klasę odporności ogniowej od R 30 do R 180 według EN 13501-2.


Powrót do głównego menu