Ochrona przeciwpożarowa kabli

Ochrona przeciwpożarowa kabli

Bandaż kablowy PYRO-SAFE KS 1-CR

System ochrony przeciwpożarowej dla kabli, zespołów i tras kablowych składający się z tkaniny szklanej z zewnętrzną powłoką PU oraz wewnętrzną powłoką pęczniejącą pod wpływem temperatury PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1.

Zastosowania

Bandaż ogniochronny PYRO-SAFE KS 1-CR posiada klasę reakcji na ogień E zgodnie z EN 13501-1. Zapewnia on ochronę kabli w przypadku zwarcia kabli lub zewnętrznego działania pożaru.

Właściwości ogniochronne

Do 2 godzin według EN 60332-3

Aprobata techniczna

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8922/2012

Dopuszczone do stosowanie zgodnie z normami IEC EN DIN i GOST
inne normy na życzenie

Dopuszczalne zastosowania

Do wszystkich kabli, zespołów i tras kablowych. Nie wolno stosować bandaża w pomieszczeniach wilgotnych, miejscach o wysokiej wilgotności oraz w strefach narażonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych.

Cechy

Bandaż kablowy PYRO-SAFE KS 1-CR wykonany jest z materiału kompozytowego na bazie elastycznej tkaniny szklanej, zabezpieczonej od zewnątrz strony szarą powłoką z PU, a od wewnętrznej materiałem pęczniejącam PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1, koloru białego o grubości 0,5 mm. Produkt jest elastyczny, a pod wpływem temperatury tworzy od wewnątrz termoizolującą warstwę piany, zamykającą przestrzeń między kablami a bandażem, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Montaż na gotowych instalacjach jest możliwy w dowolnym czasie za pomocą opatentowanej klamry montażowej svt, przy minimalnym nakładzie pracy. Aby umożliwić późniejszą instalację, zaleca się zaplanowanie odpowiedniego zapasu podczas doboru szerokości bandaża na kablach.

O czym trzeba pamiętać

Tkaniny nie wolno przeprowadzać przez elementy oddzielające strefy pożarowe. W przypadku takich elementów, od których wymaga się ochrony przeciwpożarowej, należy zamontować odpowiedni system przegród, do którego bandaż przylega pod kątem prostym.
Wszelkie powłoki ogniochronne należy oznaczyć w sposób trwały za pomocą tabliczek. Montaż i instalacja mogą odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów!


Powrót do głównego menu