Ochrona przeciwpożarowa kabli

Ochrona przeciwpożarowa kabli

Bandaż kablowy PYRO-SAFE DG 

System ochrony przeciwpożarowej dla kabli, zespołów kablowych i tras kablowych, składający się z powłoki ogniochronnej powleczonej jednostronnie materiałem pęczniejącym pod wpływem ciepła. Może być stosowany również w pomieszczeniach, w których stale występuje wilgoć, lub na zewnątrz.

Zastosowania

Zapobiegawczo jako osłona ogniochronna instalacji kablowych w budynkach, również w pomieszczeniach o dużej wilgotności, instalacjach przemysłowych oraz na zewnątrz. Bandaż ogniochronny zapobiega rozprzestrzenianiu się pożaru przewodów kablowych lub opóźnia je, jednocześnie ograniczając ilość dymu oraz uwalnianej energii. Bandaż ten znajduje zastosowanie jako "Fire Stop" w przypadku zwarcia kabli lub działania pożaru zewnętrznego na instalację kablową. Stosowanie bandaży ogniochronnych zmniejsza obciążenie ogniowe w strefach pożarowych i jest alternatywą dla automatycznych instalacji gaśniczych.

Właściwości ogniochronne

Zabezpieczenie kabli do 2 godzin, klasa reakcji na ogień B-s1, d0 (trudno zapalne) według DIN EN 13501-1

Aprobata techniczna

• AT-15-8922/2012
• Certyfikat GL nr .60 352-09 HH (IEC-120 min.)
• ETA-13/0100

Chronione typy materiałów

Wszystkie typy kabli, zespołów i tras kablowych.

Cechy

Bandaż kablowy PYRO-SAFE DG-CR wykonany jest z materiału kompozytowego na bazie elastycznej tkaniny szklanej, zabezpieczonej od zewnątrz szarą powłoką z PU, a od wewnętrznej materiałem pęczniejącam PYRO-SAFE DG, koloru czerwonego o grubści 0,7 mm. Produkt jest odporny na czynniki atmosferyczne, promieniowanie ultrafioletowe, jest elastyczny, a pod wpływem temperatury tworzy od wewnątrz termoizolującą warstwę piany, zamykającą przestrzeń między kablami a bandażem, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

Zabezpieczanie już wykonanych instalacji

Montaż na gotowych instalacjach jest możliwy w dowolnym czasie za pomocą opatentowanej klamry montażowej svt, przy minimalnym nakładzie pracy.
Aby umożliwić późniejszą instalację, zaleca się zaplanowanie odpowiedniego zapasu podczas doboru szerokości bandaża na kablach.

O czym trzeba pamiętać

Montaż i aplikacja wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów!

Do pobrania

PYRO-SAFE DG-CR ITB-KOT-2017/0148
PYRO-SAFE DG-CR Certyfikat 020-UWB-2577/W
PYRO-SAFE DG-CR KDWU 2/2017
PYRO-SAFE DG-CR Instrukcja montażu
PYRO-SAFE DG-CR Karta charakterystyki DG-CR
PYRO-SAFE DG-CR Karta techniczna DG-CR 0.7

Komponenty systemu

Powrót do głównego menu