Dylatacje

Dylatacje

PYRO-SAFE Dylatacja FLAMMOTECT-A EI 60 – EI 120

Prosty w zastosowaniu system uszczelniania szczelin dylatacyjnych do szerokości 200 mm z zastosowaniem płyt z wełny mineralnej i materiałów o działaniu endotermicznym.

Zastosowania

Uszczelnienie poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami budowlanymi,
pomiędzy ścianami i stropami, do szerokości 200 mm.

Właściwości ogniochronne

Spełnia wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 60 – EI 120 zgodnie z EN 13501-2

Aprobata techniczna

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
Europejska ocena techniczna ETA-18/0237

Dopuszczalne wymiary

Szerokości dylatacji do 200 mm

Cechy

Zabezpieczenie przed utratą szczelności i izolacyjności ogniowej.

Wskazówki dotyczące instalacji

Warianty montażu obejmują zastosowanie płyt z wełny mineralnej, mat Alu Lamella Mat, luźnej wełny mineralnej lub Masy szpachlowej (szczegóły w instrukcji montażu).

O czym trzeba pamiętać

Stosowanie i aplikacja wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz schematami.

Do pobrania

PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect ETA-18/0237
PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect DWU-01155
PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect Karta charakterystyki FLAMMOTECT-A
PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect Karta techniczna FLAMMOTECT-A Farba
PYRO-SAFE Dylatacja Flammotect Karta techniczna FLAMMOTECT-A Masa

Powrót do głównego menu