Dylatacje

Dylatacje

PYRO-SAFE Dylatacja FLAMMOPLAST EI 120 – EI 240

Prosty w zastosowaniu system uszczelniania szczelin dylatacyjnych do szerokości 100 mm, składający się z płyt z włókien mineralnych oraz pęczniejącej powłoki ogniochronnej.

Zastosowania

Uszczelnienie poziomych i pionowych szczelin dylatacyjnych pomiędzy elementami budowlanymi,
pomiędzy ścianami masywnymi oraz między ścianami masywnymi a stropami, do szerokości 100 mm.

Właściwości ogniochronne

Spełnia wymagania dla klasy odporności ogniowej EI 120 – EI 240 zgodnie z EN 13501-2

Aprobata techniczna

Dopuszczenie Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej (DIBt), Berlin.
Europejska ocena techniczna ETA-13/0543

Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-2+A1:2010

Dopuszczalne wymiary

Szerokości dylatacji 100 mm

Cechy

Nieprzepuszczający ognia i dymu materiał pęczniejący w przypadku pożaru, potwierdzona skuteczność działania PYRO-SAFE FLAMMOPLAST KS 1 po 30 latach.

Wskazówki dotyczące instalacji

W przypadku montażu przy stropach, system może być stosowany również do szczelin dylatacyjnych, których obrzeża są wykonane z profili stalowych o grubości ≥ 10 mm.

O czym trzeba pamiętać

Stosowanie i aplikacja wyłącznie w sposób zgodny z aprobatą, instrukcją montażu oraz schematami.

Do pobrania

PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast ETA-13/0543
PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast DWU-01151-2
PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast Instrukcja montażu
PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast Karta charakterystyki KS1, KS3
PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast Karta techniczna FLAMMOPLAST KS1
PYRO-SAFE Dylatacja Flammoplast Karta techniczna FLAMMOPLAST KS3

Powrót do głównego menu