Montaż drzwi ppoż Uszczelnienia szachtów instalacyjnych Uszczelnienia dylatacji PYRO-SAFE DYLATACJE EI 120/ EI 240 Uszczelnienia klap ppoż. PYRO-SAFE GFM Zabudowy kanałów wentylacyjnych Przepusty instalacyjne UNIWERSALNA PRZEGRODA KOMBINOWANA EI 120 Przepusty instalacyjne NOVASIT BM Przepusty instalacyjne FLAMMOTECT DWUWARSTWOWY Przejścia przez strop NOVASIT BM Uszczelnienia kabli PYRO-SAFE CT Uniepalnianie tras kablowych FLAMMOTECT A Zabezpieczenia tras kablowych Bandaż PYRO-SAFE DG-CR 0.7 Zabezpieczenia kabli w podłogach technicznych PYRO-SAFE CT ML

 Montaż drzwi ppoż

Uszczelnienia szachtów instalacyjnych

Uszczelnienia dylatacji
PYRO-SAFE DYLATACJE EI 120/ EI 240

Uszczelnienia klap ppoż. PYRO-SAFE GFM

Zabudowy kanałów wentylacyjnych

Przepusty instalacyjne
UNIWERSALNA PRZEGRODA
KOMBINOWANA EI 120

Przepusty instalacyjne NOVASIT BM

Przepusty instalacyjne
FLAMMOTECT DWUWARSTWOWY

Przejścia przez strop NOVASIT BM

Uszczelnienia kabli PYRO-SAFE CT

Uniepalnianie tras kablowych
FLAMMOTECT A

Zabezpieczenia tras kablowych Bandaż
PYRO-SAFE DG-CR 0.7

Zabezpieczenia kabli
w podłogach technicznych
PYRO-SAFE CT ML