USZCZELNIENIE PRZEJŚCIA INSTALACYJNEGO SZYNOPRZEWODÓW PRZEZ ŚCIANĘ ODDZIELENIA POŻAROWEGO

Rozwiązanie przejścia szynoprzewodów typu IPB z wykorzystaniem materiałów PYRO-SAFE

Klasa odporności ogniowej EI 120

 
zgodnie z normą EN 1366-3:2009 „Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych -- Część 3: Uszczelnienia przejść instalacyjnych”
Klasyfikacja nr LZP01-01571/17/Z00NZP
zgodnie z normą EN 13501-2 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”

Elektroenergetyczne przewody ekranowane (ang. IPB – Isolated Phase Busduct) to system składający  się z trzech przewodów fazowych, z których każdy złożony jest z dwóch centrycznych rur aluminiowych.
Zewnętrzna rura – ekran – co kilka metrów wsparta jest na elementach zwanych wspornikami, które  mocują ją do stalowej konstrukcji wsporczej. Wewnętrzna rura – tor prądowy – co kilka metrów  umocowana jest przez układ trzech tzw. izolatorów wsporczych (wykonanych z żywicy epoksydowej  lub porcelany), które utrzymują tor prądowy centrycznie w ekranie – tzw. punkt wsporczy.

Uszczelnienie szynoprzewodów z wykorzystaniem materiałów PYRO-SAFE produkcji svt Brandschutz.