Regulacje dotyczące chemikaliów wg EU REACH

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 dotyczące bezpiecznego stosowania chemikaliów , poprzez ich rejestrację i ocenę, oraz w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia handlu i stosowania niektórych chemikaliów (REACH).

Rejestracja produktów svt Brandschutz GmbH w REACH

Rozporządzenie REACH dotyczące przemysłu chemicznego odgrywa niezwykle istotną rolę w kwestii ochrony środowiska. Od 1 lipca 2007 roku to rozporządzenie zostało poddane rejestracji, ekspertyzie autoryzacji oraz restrykcjom dotyczącym chemicznych substancji.

Substancje chemiczne mogą być obecnie zarejestrowane oraz przerejestrowywane przez producenta lub importera. Nasze materiały w całości wytwarzane są według ściśle zdefiniowanych receptur i są częścią składową ściśle określonych surowców, stąd też svt Brandschutz GmbH nie wymaga swojej własnej rejestracji.

Ze względu na ścisłą współpracę z zewnętrznymi dostawcami zamawiamy wyłącznie wcześniej zarejestrowane surowce co oznacza, że produkty firmy svt Brandschutz GmbH mogą być dostarczane  w swojej początkowej formie.

Inspektor REACH:

Andree Schober

Your email to Mr Schober