PYRO-SAFE NOVASIT BM Zaprawa ogniochronna

PYRO-SAFE NOVASIT BM Zaprawa ogniochronna

Wolna od włókien zaprawa zgodnie z EN 998-2; uniwersalne zastosowanie dla kabli i przewodów wszelkiego rodzaju, jak również rur palnych i niepalnych.

Zakres zastosowania

Zaprawa ogniochronna (klasa odporności ogniowej A1 zgodnie z EN 998-2) stosowana do uszczelnień przeciwpożarowych przejść kablowych, rurowych i kombinowanych w masywnych ścianach i stropach.

Opakowanie

  • Worek 20 kg
  • Wiaderko 10 kg

Właściwości

Jednoskładnikowy, wiążący hydraulicznie system aplikowany za pomocą pompy lub ręcznie, wolny od włókien, fenoli i halogenów, odporny na starzenie.

Wskazanie dotyczące wykonania

  • Aplikacja w temperaturze > +5 °C
  • Czasookres zużycia ok. 4 - 5 godzin
  • Zupełnie suchy po ok. 28 dniach
  • Powierzchnia aplikacji powinna być trwała i wolna od materiałów utrudniających przyczepność zaprawy oraz wolna od pyłów.Przed aplikacją powierzchnię należy zwilżyć wodą.
  • Konsystencję zaprawy należy tak dostosować, aby można było dokładnie wypełnić wolne przestrzenie

Warunki magazynowania

Produkt może być przechowywany ok. 12 miesięcy w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.

Wskazania bezpieczeństwa

Podane są w karcie bezpieczeństwa produktu.

Dane


Powrót do głównego menu