PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2

PYRO-SAFE FLAMMOPLAST SP-A2

 

Farba pęczniejąca do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania

Pęczniejąca dyspersja wodna stosowana do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, słupów, belek oraz kratownic o profilach otwartych i zamkniętych wewnątrz obiektów.

Opakowanie

12,5 kg i 15 kg pojemniki z tworzywa sztucznego

Wskazania dotyczące aplikacji

  • Powierzchnia aplikacji musi być wolna od zanieczyszczeń i luźnych starych powłok.
  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub metodą natryskową przy pomocy urządzenia natryskowego „Airless” (średnica dyszy > 0,019’’ = 0,48 mm) lub sprężonym powietrzem (średnica dyszy ≥ 3,5 mm)

Magazynowanie

Chronić przed mrozem
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach (+ 5°C do + 25°C)

Wskazania dotyczące bezpieczeństwa

Bliższe dane znajdują sie w Karcie Charakterystyki Substancji.


Powrót do głównego menu