PYRO-SAFE CT ML

PYRO-SAFE CT ML wariant dla systemu podłóg podwyższonych

Połówka PYRO-SAFE CT, długości 200 mm, z wklejonym wewnątrz materiałm pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR SK oraz krążek gąbki z żywicy melaminowej grubości 40 mm. Z jednej strony materiał  pęczniejący jest wydłużony o ok. 120  mm (nakładka podłogowa).

Zakres zastosowania

Przejście instalacyjne z systemem podłóg podwyższonych dla kabli Ø ≤ 50 mm; wiązek kablowych Ø ≤ 100 mm (z kablami Ø ≤ 21 mm) oraz rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów z PE-HD Ø ≤ 32 mm (z lub bez obłożenia kablami o Ø ≤ 21 mm).
The PYRO-SAFE CT ML mogą być w całości wypełnione.

Opakowanie

  • 1 połówka rury o długości 200 mm z wypełnieniem i nakładką podłogową z materiału pęczniejącego PYRO-SAFE DG-CR SK
  • 1 krążkek gąbki z żywicy melaminowej

Właściwości

PYRO-SAFE CT-ML składa się z połówki rury PCV z materiałem pęczniejącym PYRO-SAFE DG-CR SK wewnątrz.
Szczelinę można zamknąć za pomocą wełny lub zaprawy.
Zamknięcie i uszczelnienie wymagane jest tylko z jednej strony.
PYRO-SAFE DG-CR SK jest odporne na warunki atmosferyczne i spełnia wymagania dla oddziaływania warunków klimatycznych X zgodnie z EOTA TR 024.

Wskazanie dotyczące wykonania

  • Aplikacja w temperaturze > +5 °C

Warunki magazynowania

Przechowywać w suchym pomieszczeniu (< +50 °C)

Wskazania bezpieczeństwa

Podane są w karcie bezpieczeństwa produktu.

Uwagi dotyczące instalacji

Możliwa instalacja w ścianach masywnych, lekkich ścianach działowych oraz pod drzwiami  przeciwpożarowymi. 
Nie wymagana jest klasyfikacja odporności ogniowej dla systemu podłóg podwyższonych. Jedynie płyty podłóg podwyższonych powinny być wykonane z materiałów niepalnych.
Możliwy jest układ grupowy (poziomy) z zerowym odstępem między poszczególnymi PYRO-SAFE CT ML.
Możliwy jest zerowy odstęp pomiędzy górną krawędzią systemu podłogi podwyższonej, a kolejnym otworem w kierunku pionowym.

Produktbild PYRO-SAFE CT ML Cable Tube

Powrót do głównego menu