FLAMRO ST-I

FLAMRO ST-I

Farba pęczniejąca do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych.

Zakres stosowania

Farba pęczniejąca stosowana do przeciwpożarowego zabezpieczenia konstrukcji stalowych, belek i słupów o profilach otwartych.

Opakowanie

20 kg pojemniki z tworzywa sztucznego

Wskazania dotyczące aplikacji

  • Powierzchnia aplikacji musi być wolna od zanieczyszczeń i luźnych starych powłok.
  • Przed rozpoczęciem prac farbę należy dokładnie wymieszać.
  • Nanoszenie farby może odbywać się za pomocą pędzla, wałka lub urządzeniem natryskowym (średnica dyszy od 0,017 do 0,021 cala, tj. 0,43 i 0,53 mm)

Magazynowanie

Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
Zalecana temperatura przechowywania wynosi od + 5°C do + 30°C

Wskazania dotyczące bezpieczeństwa

Bliższe dane znajdują sie w Karcie Charakterystyki Substancji.

 

Informacje o produktach

FLAMRO ST-I (German)

FLAMRO ST-I (English)

FLAMRO ST I

Powrót do głównego menu