Polityka prywatności

Ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Poniżej znajdą Państwo informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które dotyczą Państwa osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy obszerne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są poddawane regularnym kontrolom i dostosowywane do postępu technicznego.

1 Administrator danych

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) jest
svt Holding GmbH, Glüsinger Straße 86, 21217 Seevetal (patrz Informacja prawna).

2 Kontakt z inspektorem ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:
Christopher Schewior
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hamburg
E-mail: datenschutz@svt.de

3 Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

Dane osobowe gromadzimy tylko w przypadku, gdy przekazują nam je Państwo dobrowolnie, na przykład podczas wypełniania formularza kontaktowego. Wykorzystujemy te dane wyłącznie do celu, dla którego je Państwo podali. Dane są wykorzystywane do innych celów tylko w przypadku, jeśli istnieje ku temu wyraźne wskazanie lub po uzyskaniu Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W niektórych przypadkach dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (patrz punkt 4).

4 Przetwarzanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO ma miejsce w następujących przypadkach:

4.1 Gromadzenie danych osobowych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

Podczas korzystania ze strony wyłącznie w celach informacyjnych gromadzimy tylko te dane osobowe, które przekazuje na nasz serwer Państwa przeglądarka. W przypadku, gdy chcą Państwo dokładniej przejrzeć naszą stronę internetową, gromadzimy poniższe dane, które są dla nas technicznie niezbędne w celu wyświetlenia Państwu naszej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

–adres IP, data i godzina zapytania, różnica czasu względem Greenwich Mean Time (GMT), treść zapytania (konkretna strona), status dostępu / kod odpowiedzi HTTP, każdorazowo przesłana ilość danych, strona internetowa, z której pochodzi zapytanie, przeglądarka, system operacyjny oraz jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prawidłowe wyświetlanie jego strony internetowej oraz zapewnienie jej stabilności i bezpieczeństwa.

4.2 Analiza stron internetowych

W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z różnych przedstawionych poniżej usług. Możemy np. analizować, ilu użytkowników odwiedza naszą stronę internetową, na jakie informacje istnieje największe zapotrzebowanie lub w jaki sposób użytkownicy docierają do naszej oferty. Gromadzimy m.in. dane na temat tego, z jakiej witryny dana osoba trafiła na stronę internetową (tzw. strona odsyłająca), jakie podstrony strony internetowej odwiedzono oraz jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Dzięki temu możemy przygotowywać i udoskonalać nasze oferty w taki sposób, aby były bardziej przyjazne dla użytkownika. Zgromadzone dane nie służą do osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników. Są to dane anonimowe lub co najwyżej pseudonimowe. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 f RODO.
Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest optymalizacja strony internetowej za pomocą oprogramowania do analizy stron internetowych.

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy stron internetowych oferowaną przez Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), w tym tryb Universal Analytics. Dzięki temu można przypisywać dane, sesje i interakcje między wieloma urządzeniami do pseudonimowego identyfikatora użytkownika User-ID i w ten sposób analizować aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez pliki cookie informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania na tej stronie funkcji anonimizacji IP, Państwa adres IP jest jednak najpierw skracany przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywało te informacje do oceny korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług względem operatora strony związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Te cele stanowią również nasz prawnie uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych. Podstawę prawną stosowania Google Analytics stanowi § 15 ust. 3 TMG (niemiecka Ustawa o mediach telekomunikacyjnych) lub art. 6 ust. 1 f RODO. Przesyłane przez nas dane, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID) lub identyfikatorami wyświetlania reklam, są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Po upływie okresu przechowywania dane są usuwane automatycznie raz w miesiącu. Więcej informacji na temat warunków korzystania z usług oraz ochrony danych można znaleźć pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/?hl=pl 

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; należy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny w pełnym zakresie może okazać się niemożliwe. Mogą Państwo również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Pliki cookie opt-out uniemożliwiają gromadzenie Państwa danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej. Aby zapobiec gromadzeniu danych przez Universal Analytics na różnych urządzeniach, trzeba przeprowadzić procedurę opt-out na wszystkich używanych systemach. Kliknięcie tutaj spowoduje zainstalowanie pliku cookie opt-out: <a href=”javascript:gaOptout()”><strong>dezaktywuj Google Analytics</strong></a></p>

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest analiza korzystania z jego strony internetowej.

4.3 Reklama

Używamy plików cookie do celów marketingowych, aby kierować do naszych użytkowników reklamy dopasowane do ich zainteresowań. Dodatkowo stosujemy pliki cookie w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wyświetlania reklamy oraz pomiaru skuteczności naszych kampanii reklamowych. Te informacje mogą być również udostępniane podmiotom trzecim, takim jak np. sieci reklamowe. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 a oraz f RODO. Dla celów związanych z przetwarzaniem danych istnieje prawnie uzasadniony interes marketingu bezpośredniego. W dowolnym momencie mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby tego rodzaju reklamy. Poniżej prezentujemy możliwości rezygnacji z poszczególnych usług. Mogą Państwo również zablokować pliki cookie dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

4.4 Stosowanie plików cookie

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie. Cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym Państwa komputera i przyporządkowane do używanej przeglądarki, przez które określone informacje docierają do witryny ustawiającej cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić na Państwa komputer wirusów. Służą do przystosowywania oferty internetowej do potrzeb użytkownika i zwiększania jej skuteczności.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest tworzenie bardziej przyjaznej użytkownikom i efektywniejszej strony internetowej.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcję objaśniono poniżej:

Tymczasowe pliki cookie
Te pliki cookie są usuwane automatycznie podczas zamykania przeglądarki. W szczególności chodzi tutaj o cookie sesyjne. Zapisują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać różne zapytania przeglądarki użytkownika do wspólnej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać rozpoznany w przypadku ponownej wizyty na naszej stronie. Cookie sesyjne są usuwane w momencie wylogowania lub zamknięcia przeglądarki.

Stałe pliki cookie
Te pliki cookie są usuwane automatycznie po upływie zdefiniowanego czasu, który może być różny dla różnych plików cookie. Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki.

Blokowanie plików cookie
Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki odpowiednio do własnych potrzeb i np. zablokować pliki cookie podmiotów trzecich lub wszystkie pliki cookie. Prosimy jednak pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji tej witryny może okazać się niemożliwe.

4.5 Korzystanie z wtyczek społecznościowych i mediów społecznościowych

Ta strona internetowa korzysta z łącz do dostawców mediów społecznościowych. Nie są to wtyczki społecznościowe dostawców, tylko linki, w przypadku których nie są automatycznie przesyłane żadne dane osobowe.

Google Maps
Ta oferta internetowa zawiera treści Google (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), takie jak np. YouTube czy Google Maps. Dlatego należy założyć, że dostawcy tych treści (dalej „dostawcy zewnętrzni”) wykorzystują adresy IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogliby bowiem wysyłać tych treści do przeglądarki danego użytkownika. Adres IP jest więc niezbędny do prezentacji tych treści. Staramy się używać wyłącznie takich treści, których dostawcy wykorzystują adres IP tylko do dostarczania tych treści. Nie mamy jednak wpływu na to, że dostawcy zewnętrzni zapisują adres IP np. do celów statystycznych. Jeśli o tym wiemy, informujemy naszych użytkowników. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest przy tym analiza, optymalizacja i ekonomiczna obsługa naszej oferty internetowej.

AddThis
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy również AddThis. AddThis oferuje funkcję „Tell-a-Friend”, dzięki której mogą Państwo polecić naszą stronę osobom, które Państwa zdaniem mogłaby ona zainteresować. W tym celu należy wpisać do formularza „Tell-a-Friend” swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby, której chcecie Państwo polecić naszą stronę. Można również dołączyć osobistą wiadomość. Należy przy tym pamiętać, że ponosicie Państwo odpowiedzialność za treść wysłanej wiadomości oraz że podane przez Państwa dane zostaną przekazane do Add This LLC 1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182 w USA i będą tam przetwarzane. W przypadku korzystania z funkcji „AddThis” stosowane są również pliki cookie. Wygenerowane w ten sposób dane (takie jak np. czas korzystania czy język przeglądarki) również są przesyłane do Add This LLC 1595 Spring Hill Rd Suite 300 Vienna, VA 22182 w USA i tam przetwarzane. Więcej informacji na temat środków ochrony danych stosowanych przez Add This LLC można znaleźć pod adresem www.addthis.com/privacy. AddThis dostarcza nam informacji dotyczących w szczególności rodzaju przetwarzanych danych oraz celu, w jakim są wykorzystywane. Nie przetwarzamy tych danych. Korzystając z przycisku „Addthis” wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez AddThis LLC. W tym kontekście można sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu danych instalując plik cookie „opt-out”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.addthis.com/privacy. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest tutaj rozpowszechnianie naszej oferty internetowej.

5 Przekazywanie danych oraz odbiorcy lub kategorie odbiorców

Zasadniczo Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani lub przekazanie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego albo udzielili Państwo wcześniej wyraźnej zgody na przekazanie danych.

6 Okres przechowywania

Gromadzone przez nas dane osobowe zostaną usunięte w momencie ustania celu przetwarzania lub po upływie ustawowego okresu przechowywania.

7 Informacje o obowiązku udostępniania danych przez osobę, której dane dotycząn

Podczas korzystania z naszej strony internetowej nie są Państwo zobowiązani ustawowo ani umownie do udostępniania swoich danych.

8 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie w myśl art. 22 RODO nie ma miejsca.

9 Prawa użytkownika

W odniesieniu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, przysługują Państwu wobec nas następujące prawa:

9.1 Prawa ogólne

Mają Państwo prawo do uzyskania informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwienia się przetwarzaniu oraz przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo odwołać udzieloną nam zgodę ze skutkiem na przyszłość.

9.2 Prawa w przypadku przetwarzania danych zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem

Zgodnie z art. 21 ust.1 RODO mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych odbywającym się na podstawie art. 6 ust.1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub na podstawie art. 6 ust.1 f RODO (przetwarzanie danych w celu obrony prawnie uzasadnionych interesów) z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji, dotyczy to również profilowania, które odbywa się na podstawie tego przepisu. W przypadku sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, w których będziemy w stanie wykazać, że istnieją istotne, wymagające ochrony przyczyny przetwarzania danych, które mają nadrzędny charakter wobec Państwa interesów, praw i wolności albo gdy przetwarzanie danych służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

9.3 Prawa w przypadku marketingu bezpośredniego

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, to zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych do tych celów.

9.4 Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego ochrony danych odnośnie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

10 Kontakt za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego

Jeśli kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail lub formularza kontaktowego, zapisujemy udostępnione przez Państwa dane (adres e-mail, imię i nazwisko) w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Formularz kontaktowy online dotyczący przyrzeczenia kaucji zawiera następujące informacje: zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, numer telefonu i adres. Jeśli w formularzu kontaktowym prosimy o podanie danych, które nie są wymagane do nawiązania kontaktu, zawsze oznaczamy je jako opcjonalne. Informacje te wykorzystujemy do skonkretyzowania Państwa zapytania oraz usprawnienia procesu przetwarzania Państwa sprawy. Udostępnienie tych danych odbywa się na zasadzie dobrowolności i za Państwa wyraźną zgodą, art. 6 ust.1 a RODO. Podając informacje dotyczące kanałów komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu) wyrażają Państwo również zgodę na nasz ewentualny kontakt w Państwa sprawie za pośrednictwem tych kanałów. Zgodę mogą Państwo oczywiście w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Uzyskane w ten sposób dane usuwamy, jeśli nie ma już konieczności ich przechowywania lub ograniczamy przetwarzanie tych danych, jeśli istnieje ustawowy obowiązek ich przechowywania.

11 Aplikacje

Aplikacje można nadsyłać do naszej firmy drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail. Państwa dane będziemy oczywiście wykorzystywać wyłącznie do przetwarzania Państwa aplikacji i nie zostaną one przekazane podmiotom trzecim. Prosimy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są chronione przed dostępem osób trzecich.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacji albo maksymalnie po upływie 6 miesięcy, chyba że udzielili Państwo wyraźnej zgody na dłuższe przechowywanie Państwa danych lub doszło do zawarcia umowy. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 a, b oraz f RODO, a także § 26 niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych.

12 Przekazywanie danych i zamierzone przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Zasadniczo Państwa dane nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że jesteśmy do tego ustawowo zobowiązani lub przekazanie danych jest niezbędne do realizacji stosunku umownego albo udzielili Państwo wcześniej wyraźnej zgody na przekazanie danych.

13 Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy obszerne techniczne i operacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są poddawane regularnym kontrolom i dostosowywane do postępu technicznego.


Stan na czerwiec 2018