Ochrona pożarowa tunelu w Gdańsku

Ochrona pożarowa tunelu w Gdańsku – svt Polska w akcji

Jak relacjonuje Dyrektor Generalny firmy svt Polska Sp. z o.o. Tomasz Filipowski obudowa ogniochronna tunelu była wielkim wyzwaniem.

Firma svt Polska od wielu lat prowadzi projekty związane z wykonywaniem pasywnych zabezpieczeń ognioochronnych obiektów budowlanych. Projekt tunelu okazał się być jednak unikalny. Jako Grupa svt oferuje m.in. specjalistyczne, oparte na bazie cementu, płyty ognioochronne dedykowane do zabezpieczeń konstrukcji żelbetowych tuneli transportowych. Bazując na właściwościach tych właśnie płyt oraz na doświadczeniach, które Grupa svt posiadała w zakresie zabezpieczenia tuneli drogowych, przygotowano ofertę na wykonanie zabezpieczenia Tunelu pod Martwą Wisłą.


Zaproponowany system okładziny tunelu musiał spełniać wszystkie postawione wymagania. Zadanie polegało na dostarczeniu systemu spełniającego warunki ochrony tunelu drążonego i prostokątnego na powierzchni ok. 45.000m2 do odporności ogniowej R240 według krzywej węglowodorowej. Dodatkowymi czynnikami, które należało uwzględnić przy doborze systemu były także parametry środowiskowe, odporność na zamrażanie i odmrażanie, wysoka wytrzymałość mechaniczna, możliwość mycia, odporność na działanie wody i wilgoci, czy również czynnik określający wytrzymałość na różnice ciśnień powstającą na skutek ruchu drogowego.

Opierając się na założeniach i wymogach technicznych opracowano indywidualną ekspertyzę, wykonaną przez notyfikowany instytut MFPA w Lipsku. Uwzględniając badania ogniowe sytemu płyt oraz raporty z badań potwierdzające odporność oferowanej okładziny na pozostałe wymogi uwzględnione w założeniach, Instytut opracował ekspertyzę wraz z opisem podstawowych i powtarzalnych rozwiązań wchodzących w skład zaproponowanego systemu obudowy. Na podstawie ekspertyzy przygotowano szczegółową dokumentacje techniczną i warsztatową. Dokumentacja uwzględniała m.in. sposoby zabezpieczenia dylatacji, mocowań lekkich i ciężkich elementów, nisz, obróbkę drzwi ppoż.


Oferowana przez svt płyta tunelowa wykonana jest z lekkiego betonu wzmocnionego włóknem szklanym. Specjalna i opatentowana technologia umożliwia wykonanie po zewnętrznej stronie płyt warstwy o znacznie większej gęstości. Pozwala to na uzyskanie wysokiej gładkości płyty i odporności na czynniki zewnętrzne, przy jednoczesnym niskim ciężarze właściwym sytemu. Zaproponowane rozwiązanie ze względu na swoje właściwości, a szczególnie wysoką odporność w kontakcie ciągłej lub zmiennej wilgoci oraz na działanie soli stanowił
idealne tworzywo dla tego projektu.

Ze względu na krótki termin wykonania prace były prowadzone równolegle z wieloma innymi robotami ciężkimi, co w warunkach ograniczonej przestrzeni w tunelu stanowiło wyzwanie nie tylko techniczne, ale i logistyczne. Na potrzeby wykonania zabudowy tunelu drążonego, jeszcze przed wykonaniem jezdni, wraz z Generalnym Wykonawcą zaprojektowano unikalne, przejezdne rusztowanie umożliwiające przejazd samochodów budowlanych.


Ponadto na potrzeby zabezpieczenia omawianego Tunelu pod Martwą Wisłą, firma svt Polska opracowała i dostarczyła także inne rodzaje zabezpieczeń ognioochronnych. M.in. zamontowano drzwi przeciwpożarowe w przejściach poprzecznych, opracowano i dostarczono system zabezpieczenia kabli do wentylatorów z wykorzystaniem bandaża ognioochronnego Pyro-Safe DG, a także wykonano zabezpieczenie przejść kablowych.