Informacja prawna

svt Holding GmbH
Gluesinger Strasse 86
21217 Seevetal
Tel +49 (0) 4105 40 90-0
Fax +49 (0) 4105 40 90-32
global@svt.de
www.svt.de

Dyrektorzy: Dr. Jens Reiners, Frank Steiner
Siedziba spółki: Seevetal

Lüneburg Sąd Okręgowy Rejestr Handlowy Lüneburg 110067
Numer Identyfikacji Podatkowej(VAT): DE 811174840

Odpowiedzialność

Dane na tej stronie internetowej są podawane wyłącznie dla celów informacji ogólnych i nie stanowią porady ze strony firmy svt.

Starannie sprawdziliśmy te dane  i zapewniamy, że zawarte w nich detale zostały przedstawione poprawnie i kompleksowo zgodnie ze stanem naszej wiedzy na chwilę obecną.
Treść zewnętrznych stron internetowych dostępnych poprzez hiperłącza z tej strony lub odnoszących się do niniejszej strony internetowej nie stanowi treści firmy svt, firma svt nie ma wpływu na treści w nich zamieszczane i nie ponosi z jej tytułu żadnej odpowiedzialności.

Wszystkie rysunki i ilustracje stanowią własność Grupy spółek svt, a przed ich wykorzystanie bez naszej zgody jest niezgodne z prawem.